Denne boken handler om sykepleierens pedagogiske funksjon. Den pedagogiske funksjonen berører mange: pasienter, pårørende, studenter og kolleger. Boken er praktisk rettet og gir en rekke eksempler både på hva den pedagogiske funksjonen kan innebære, og hvordan den kan utøves. Veiledning og undervisning er to pedagogiske metoder som er særlig vektlagt i boken. Dette fordi sykepleiere i stadig større grad må ha kompetanse til å undervise og veilede, både brukere av helsetjenester, studenter og medarbeidere. I dag ser vi en helsepolitisk strategiendring som går bort fra helsepersonellet som problemløsere, mot en større grad av brukermedvirkning på grunnlag av egne ressurser. Dette får konsekvenser for sykepleierrollen, både i og utenfor institusjon. Utviklingen i helsesektoren med stadig større vektlegging på hjembaserte tjenester og hvor det er sykehusene som ivaretar de sykeste syke, fører med seg at sykepleierne i stadig større grad får veilederansvar også overfor medarbeidere. Boken er skrevet primært for sykepleiestudenter i grunn- og videreutdanning, sykepleiere, helsesøstre og jordmødre. Sidsel Tveiten er ansatt som førstelektor ved Høgskolen i Akershus, avdeling for sykepleierutdanning. Hun har mange års erfaring som lærer og veileder både for studenter og sykepleiere i praksis, og hun har holdt kurs i veiledning en rekke steder rundt i landet. Tveiten har skrevet flere bøker, deriblant Veiledning - mer enn ord ...
Les mer
Boka handler om sykepleierens pedagogiske funksjon, og gir eksempler både på hva den pedagogiske funksjonen kan innebære, og hvordan den kan utøves. Veiledning og undervisning er to pedagogiske metoder som er særlig vektlagt. Boka er skrevet primært for sykepleiestudenter i grunn- og videreutdanning, sykepleiere, helsesøstre og jordmødre.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788276747164
Publisert
2001
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Vekt
513 gr
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
244

Forfatter