Verdens jordbruksproduksjon må dobles i løpet av de neste femti år for å holde tritt med befolkningsveksten. Hva skal til for at jordbruket skal oppnå den produksjonsveksten som må til for å kunne ernære jordas befolkning i fremtiden? Det er ulike syn på dette: Noen sverger til fri handel og minst mulig regulering, mens andre ser statens rolle som avgjørende, og at jordbruket bare kan bli effektivt i kombinasjon med industri. I denne boka tar forfatteren for seg hvorfor vi har det syn på landbruket som vi har, hva som er bakgrunnen for dagens landbrukspolitikk, og hvilken rolle landbruket spiller i et lands utvikling. Han diskuterer hva som skal til for å utvikle landbruket i utviklingsland og argumenterer for hvordan en produktiv global landbrukspolitikk kan og bør utformes. Den internasjonale forsyningskrisen på matvarer har dreid fokuset i denne reviderte utgaven mot hvilken rolle jordbruket spiller i samfunnet. Jordbruket produserer samfunnets viktigste ressurs - mat. Samtidig er forholdet mellom jordbruket og det øvrige samfunn helt avgjørende for den totale produksjon og effektivitet i jordbruket. Boka søker å se jordbruket i et globalt perspektiv, men med norsk erfaringsbakgrunn. Jordbruket sees som en økonomisk sektor i en bred samfunnssammenheng, særlig holdt opp mot industrien. Og den tar opp kvalitative forskjeller mellom jordbruk og industri og hvilke konsekvenser disse forskjellene har. Denne andre utgaven av boka er ajourført også i forhold til de store globale endringer som har funnet sted i økonomisk og politisk utvikling, grunnet den vestlige gjeldskrisen.
Les mer
På bakgrunn av den internasjonale forsyningskrisen på matvarer, setter boken fokus på rollen jordbruket spiller i samfunnet, og jordbruk som økonomisk sektor. Hvordan kan vi skape en produktiv jordbrukspolitikk? Boken drøfter jordbruk i et globalt perspektiv, med norsk erfaringsbakgrunn. Forfatteren tar opp kvalitative forskjeller mellom jordbruk og industri, og ser på konsekvensene disse forskjellene har. Målet er å komme fram til en helhetlig forståelse av jordbruket. Har litteraturliste.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788215019550
Publisert
2012
Utgave
2. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Vekt
606 gr
Høyde
240 mm
Bredde
169 mm
Tykkelse
15 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
287