Pedagogisk aksjonsforskning tilnærminger, eksempler og kunnskapsfilosofisk grunnlag

Heftet / 2010 / Bokmål
655,-
557,-
Levering 2-6 dager

Produktbeskrivelse

Pedagogisk aksjonsforskning handler om å utvikle læreres profesjonskunnskap gjennom systematisk, forskningsbasert utvikling av lærerpraksis. Det er en økende interesse for praksisbasert forskning i forhold til lærerprofesjonen. Bakgrunnen er relevansproblemer en møter i lærerutdanningene og i læreryrkets kunnskapsgrunnlag.forfatteren gir en grundig presentasjon av ulike tilnærminger til pedagogisk aksjonsforskning, med vekt på en didaktisk innfallsvinkel. Det kunnskapsfilosofiske grunnlaget i slik forskning blir inngående drøftet. Her går forfatteren inn på Habermas, Wittgenstein og Heideggers filosofi. Hiim gir en rekke eksempler fra konkrete aksjonsforskningsprosjekter, og hun relaterer dem til sentrale metodologiske prinsipper i denne typen forskning.Boka henvender seg til studenter i lærerutdanning og pedagogikk, og alle som arbeider med utdanning og forskning knyttet til lærerprofesjonen.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788205404939
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Gyldendal akademisk
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2010