Det er ofte en stor utfordring både å gi elever som strever med å tilegne seg nødvendige grunnleggende lese, skrive og regneferdigheter og de som har sosiale og emosjonelle utfordringer et godt læringsutbytte. Dette er spesielt vanskelig i en skole som både er svært prestasjonsorientert, målstyrt og fagorientert. Lærerne kan ofte lure på hvilke tilnærminger som er de mest effektive når de, sammen med elevene og foreldrene, skal utforme for eksempel en individuell opplæringsplan for elevene. Dersom elevene skal få en god utvikling, må skolene ha tiltak som både fremmer mestring, trygghet og som dessuten gir dem opplevelse av kjærlighet, medvirkning og tilhørighet. Forfatterne har i denne boken forsøkt å samle de tiltakene som forskningen har vist å gi best læringsutbytte for elever med ulike utfordringer. De har gjennomgått store mengder .evidensbasert" forskningslitteratur og har forsøkt å .oversette" dette til praktiske og konkrete tiltak i klasserommet. Samtidig er dette tiltak som lar seg implementere både i ordinære læringsgrupper, som tilpasset opplæring, og som spesialundervisning organisert på ulike måter. Tiltakene i denne boken er tenkt som en slags huskeliste, grunnlag for faglig refleksjon og et utgangspunkt, for utforming av individuelle læreplaner og andre tiltak rettet mot elever med ulike vansker. Den er rettet mot lærere og spesialpedagoger i skolen, men vil også være nyttig for pedagogisk-psykologisk tjeneste og for studenter som skal få opplæring i hvordan de skal håndtere ulike utfordringer i skolen. Olav Lunde var en av nestorene i norsk pedagogisk-psykologisk formidling og skolepsykologi. Han var Leder i PP-tjenesten, forsket på matematikkvansker og hadde en lang karriere som fagbokforfatter. Sven Lindbäck er pedagogisk-psykologisk rådgiver, fagbokforfatter og foreleser av masterstudenter på Universitetet i Oslo (UIO).
Les mer
Det er ofte en stor utfordring både å gi elever som strever med å tilegne seg nødvendige grunnleggende lese, skrive og regneferdigheter og de som har sosiale og emosjonelle utfordringer et godt læringsutbytte. Dette er spesielt vanskelig i en skole som både er svært prestasjonsorientert, målstyrt og fagorientert. Lærerne kan ofte lure på hvilke tilnærminger som er de mest effektive når de, sammen med elevene og foreldrene, skal utforme for eksempel en individuell opplæringsplan for elevene. Dersom elevene skal få en god utvikling, må skolene ha tiltak som både fremmer mestring, trygghet og som dessuten gir dem opplevelse av kjærlighet, medvirkning og tilhørighet. Forfatterne har i denne boken forsøkt å samle de tiltakene som forskningen har vist å gi best læringsutbytte for elever med ulike utfordringer. De har gjennomgått store mengder .evidensbasert" forskningslitteratur og har forsøkt å .oversette" dette til praktiske og konkrete tiltak i klasserommet. Samtidig er dette tiltak som lar seg implementere både i ordinære læringsgrupper, som tilpasset opplæring, og som spesialundervisning organisert på ulike måter. Tiltakene i denne boken er tenkt som en slags huskeliste, grunnlag for faglig refleksjon og et utgangspunkt, for utforming av individuelle læreplaner og andre tiltak rettet mot elever med ulike vansker. Den er rettet mot lærere og spesialpedagoger i skolen, men vil også være nyttig for pedagogisk-psykologisk tjeneste og for studenter som skal få opplæring i hvordan de skal håndtere ulike utfordringer i skolen.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788283600919
Publisert
2020
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Info Vest Forlag
Vekt
500 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Tykkelse
25 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
402

Illustratør