Pediatri og pediatrisk sykepleie

Innbundet / 2011 / Bokmål
615,-
504,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Pediatri og pediatrisk sykepleie inneholder både medisinsk sykdomslære og sykepleie til barn. Sykdomslæren gir en innføring i medisinsk behandling av syke nyfødte, og tar for seg de viktigste sykdommene hos barn. Orems universelle egenomsorgsbehov brukes som overordnet struktur i den sykepleiefaglige delen av boka. Forfatterne belyser både fysiske og psykososiale konsekvenser av sykdom og sykehusinnleggelse. Barn og ungdoms vekst og utvikling, kommunikasjon, lek, pårørendearbeid, observasjon og overvåkning er også noen av temaene i boka. Nytt i denne tredje utgaven er bedre forskningsmessig forankring av forståelse og forslag til tiltak, særlig i forhold til sykepleie. Det er derfor oppgitt referanser i teksten. Boka er også utvidet med nye kapitler om pre- og postoperativ sykepleie til barn (skrevet av barnesykepleier Inger Anette Finrud), og global helse. Det er dessuten større fokus på spesielle utfordringer knyttet til familier fra etniske minoriteter (skrevet av barnesykepleier Kirsti Egge Haugstad). Et eget nettsted inneholder studentoppgaver til kapitlene og lenker til aktuell litteratur og nyttige nettsteder. Pediatri og pediatrisk sykepleie er skrevet for sykepleierstudenter, men er også egnet for sykepleiere som arbeider på neonatal- og barneavdelinger og med barn i andre sammenhenger. Boka er rikt illustrert. Nettressurs med oppgaver og lenkesamlinger finnes på www.fagbokforlaget.no/pediatri. Randi Grønseth har embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo, og lang praksiserfaring fra barneavdeling på sykehus og som høgskolelektor ved videreutdanning i barnesykepleie. Hun er nå forlagsredaktør i sykepleieredaksjonen i Gyldendal Akademisk. Trond Markestad er dr.med. og spesialist i barnesykdommer. Han er professor ved seksjon for pediatri, Universitetet i Bergen, forskningskoordinator ved Barneklinikken, Haukeland universitetssykehus, forskningsrådgiver ved Sykehuset Innlandet HF og leder for Rådet for legeetikk i Den norske legeforening. Markestad har lang og bred klinisk erfaring med barn fra universitets- og lokalsykehus, og har i de senere årene også hatt stillinger som kommuneoverlege, helsestasjonslege, skolelege og generell barnelege ved en travel spesialistpoliklinikk.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788245011043
Format
Product format
Innbundet
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2011