Produksjon av pensumhefter

Akademika har i over 20 år produsert pensum på papir for den norske UH-sektoren. Lærestedene ønsker i økende grad å benytte seg av digitale kompendier, men vi opplever fortsatt stor etterspørsel etter pensum på papir. Vi har nå startet en ny tjeneste rettet mot forelesere og pensumbesluttere som selv innehar rettigheter til kompendier de bruker i undervisningen. Vi inngår en avtale om produksjon og salg med rettighetshaveren, men han/hun beholder selv alle rettigheter til verket, og kan, f.eks., utvikle dette til en forlagsutgivelse på et senere tidspunkt. Vi bekoster produksjon og salg og utbetaler royalty til rettighetshaver etter solgte eksemplar.

Dersom du har rettighetene til en tekst som du bruker på pensum og som du ønsker at Akademika skal produsere, er gangen som følger:

1 Du printer og signerer avtalen som du finner her. Avtalen kan du sende til kompendier@akademika.no Ev. spørsmål til avtalen kan du sende til samme adresse.
2 Sammen med avtalen sender du informasjon om kurs, antall studenter, potensiell bruk i kommende semestre etc.
3 Du sender originalfil til kompendier@akademika.no.
4 Vi sjekker informasjonen og filer, så gir vi beskjed om avtalen er akseptert.
5 Vi setter opp omslag, bestemmer opplag og starter trykking.
6 Vi gjør teksten tilgjengelig for salg i relevante kanaler (fysisk butikk, nettbutikk).
7 Vi regner ut royalty ved årsslutt og utbetaler etter avtale.
8 Vi kontakter deg i forkant av neste semester og forhører oss om kurs og potensielle kunder
Vil du sørge for at kompendiene er tilgjengelige på papir, men slippe administrasjon av dette?

Les og signer avtale

 

Kontakt oss ved å bruke dette skjemaet her. Eller send oss en epost: kompendier@akademika.no

Vi hører gjerne fra deg!

Produksjon av kompendier

Akademika ønsker å tilby en god tjeneste for produksjon av kompendier på en lovlig, effektiv og rimelig måte. Akademika påser at alt materiale i kompendiet er klarert med rettighetshavere, og blir produsert og distribuert innenfor gjeldende avtaler med Kopinor. Vi har også egen kompetanse på klarering og kontakt med organisasjoner som representerer rettighetshavere.

Kompendier Oslo

English