Personvern og samfunnsforsvar om taushetsplikt og ytringsrett i straffesaksbehandlingen

Innbundet / 2001 / Bokmål

Produktdetaljer

ISBN13
9788202198039
Publisert
2001
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Sider
558
Vekt
1160 gr
Se alle
Forfatter

Personvern og samfunnsforsvar om taushetsplikt og ytringsrett i straffesaksbehandlingen

Innbundet / 2001 / Bokmål
Tor-Geir Myhrer gjennomgår de sentrale taushetspliktsreglene som gjelder for politiets og påtalemyndighetens behandling av straffesaker. Viktige begreper i boken er taushetsplikt, ytringsrett og ytringsplikt. I straffesaker innhentes ofte følsomme opplysninger fra vitner som har hatt plikt til å forklare seg, eller opplysningene er innhentet ved å bruke tvangsmidler som ransaking, beslag eller kommunikasjonskontroll. Opplysningene kan være usikre. Taktiske etterforskningshensyn kan begrense hvilken informasjon som kan tilflyte allmennheten. Straffeforfølgningens formål å være kriminalitetsforebyggende gjennom allmennpreventive virkninger kan tilsi at man informerer om forfølgningen. Allmennheten har dessuten et berettiget krav på informasjon om hvilken beskyttelse straffeforfølgningen kan gi dem. Straffesaker sendes mellom politiet, overordnet påtalemyndighet, forsvarer og domstolene, som alle forholder seg til ulike taushetspliktsregler. Mange straffesaker behandles også i full offentlighet i domstolene. Politiet og påtalemyndigheten kan dessuten etter generelle retningslinjer fra riksadvokaten, gjøre unntak fra taushetsplikten for å informere allmennheten. Personvern og samfunnsforsvar vil være et nødvendig hjelpemiddel for advokater og tjenestemenn i politiet, påtalemyndigheten og domstolene. Også journalister og andre som politiet samarbeider med, vil ha nytte av boken. Et omfattende register gjør det lett å finne fram til aktuelle emner.
Les mer
I denne boken gjennomgår forfatteren de sentrale taushetspliktsreglene som gjelder for politiets og påtalemyndighetens behandling av straffesaker, herunder hvordan taushetsplikten påvirkes av regler om offentlighet og den alminnelige informasjonsplikten overfor media. Boken er et hjelpemiddel for advokater og tjenestemenn i politiet, påtalemyndigheten, domstolene og journalister. Har litteraturliste og stikkordregister.
Les mer
Nettpris:
798,-
678,-
Ikke i salg

Produktdetaljer

ISBN13
9788202198039
Publisert
2001
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Sider
558
Vekt
1160 gr
Se alle
Forfatter