Nettpris: 1.299,-
Personvernforordningen (GDPR) - 2018 - (9788215026473)

Personvernforordningen (GDPR): Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforord

Nettpris: 1.299,-
Sjekk pris i din lokale Akademikabokhandel. Her har vi også pensumpakker og APP-tilbud.
Format: Innbundet (stive permer)
Forventet leveringstid: På lager, sendes nå.

EUs personvernforordning (EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) [GDPR]) blir gjennomført i norsk rett i 2018. Samtidig blir personopplysningsloven 2000 opphevet. Denne boken gir veiledning i hvordan de enkelte bestemmelsene i forordningen kan forstås og anvendes. Med forordningen blir et nytt regelverk for behandling av personopplysninger i privat og offentlig sektor innført. Forordningen fastsetter vilkår for å behandle personopplysninger og gir individet en rekke rettigheter ved behandlingen. I tillegg gir den bestemmelser om tilsyn, erstatning og sanksjoner. Forordningen er omfattende, er skrevet på et vanskelig tilgjengelig språk og gir anvisning på en rekke kompliserte vurderingstemaer.Boken er skrevet med tanke på jurister og andre som berøres av forordningen (og etter hvert ny personvernlov) i sitt arbeid, for eksempel ledere, personvernombud og teknologer.Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

  • Utgitt: 2018
  • Innbinding: Innbundet (stive permer)
  • Språk: Bokmål
  • ISBN13: 9788215026473
  • Forlag: Universitetsforlaget
  • Sider: 595

Av denne forfatteren

Personopplysningsloven

691,-
Nettpris: 691,-
Ordinær pris 799,-
Personopplysningsloven - 2001 - (9788251837026)
Lov om behandling av personopplysninger trådte i kraft 1. januar 2001. Loven erstatter ...
691,-
Nettpris: 691,-
Ordinær pris 799,-