Perspektiver på psykisk lidelse å forstå, beskrive og behandle

Heftet / 2002 / Bokmål

Produktdetaljer

ISBN13
9788205299146
Publisert
2002
Utgave
2. utgave
Utgiver
Vendor
Gyldendal akademisk
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Sider
374
Vekt
700 gr
Høyde
243 mm
Bredde
166 mm
Tykkelse
22 mm
Se alle

Perspektiver på psykisk lidelse å forstå, beskrive og behandle

Heftet / 2002 / Bokmål
Boka gir en innføring i psykisk helsearbeid og presenterer sentrale teoretiske forklarings- og forståelsesrammer innenfor feltet. Den belyser hvordan grunnleggende ideer fra filosofi og vitenskapsteori gjenspeiler seg i de ulike fagteoriene. Hva man oppfatter som kunnskap, sannhet og virkelighet, er med på å farge hva man oppfatter som normalt, hva som oppfattes som psykiske lidelser og hvordan man antar at lidelsene best kan behandles. Bokas hovedintensjon er nettopp å vise at det teoretiske perspektivet man har på psykiske lidelser, får konsekvenser for tilbudet om behandling og omsorg. Hensikten med presentasjonen av de ulike perspektivene er å vekke studentenes interesse for og ønske om å arbeide med mennesker med psykiske problemer. Et viktig siktemål i den sammenheng er å stimulere studentenes evne til refleksjon og kritisk tenkning innenfor psykisk helsearbeid. Perspektivene som beskrives, er det medisinsk-psykiatriske det psykodynamiske det behavioristiske det humanistiske det systemiske Innenfor hvert perspektiv gjennomgås grunnleggende begreper og hvordan teorien kan brukes i klinisk arbeid. Disse kapitlene utgjør hovedparten av boka, og hvert av dem er bygd opp rundt elementene å forstå, å beskrive og å behandle. Kliniske eksempler er presentert i et eget kapittel, og eksemplene blir analysert ut fra hvert av de omtalte perspektivene. Framstillingen viser hvordan ulike faggrupper vil møte pasienten, tolke situasjonen og arbeide terapeutisk på basis av sitt eget faglige perspektiv. Boka henvender seg primært til studenter som er under videreutdanning i psykisk helsearbeid, men også til høgskolestudenter i helse- og sosialfagene.
Les mer
Boken gir en innføring i hvordan psykisk lidelse kan forstås, beskrives og behandles ut fra ulike faglige tradisjoner som den medisinske, den psykodynamiske, den humanistiske, den relasjonelle og det behavioristiske. Bokens hovedintensjon er å vise at psykisk lidelse kan forstås, beskrives og behandles avhengig av det teoretiske perspektivet man velger. Boken henvender seg primært til studenter under videreutdanning i psykisk helsearbeid, men også til høgskolestudenter i helse- og sosialfagene. Har litteraturliste og stikkordregister.
Les mer
Tidligere utkommet med tittel: Perspektiver på psykisk lidelse : en innføring for helse- og sosialfagene
Nettpris:
480,-
408,-
Ikke i salg

Produktdetaljer

ISBN13
9788205299146
Publisert
2002
Utgave
2. utgave
Utgiver
Vendor
Gyldendal akademisk
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Sider
374
Vekt
700 gr
Høyde
243 mm
Bredde
166 mm
Tykkelse
22 mm
Se alle
Forfatter
Se alle Se alle Se alle Se alle