Det er knyttet ulike krav og forventninger til rollene som sosialarbeider, profesjonsutøver og forvaltningsansatt,og disse kravene kan ofte være motstridende. Kunnskaper om det politiske systemet . om dets muligheterog begrensninger . kan et stykke på vei hjelpe deg til å løse disse rollekonfliktene.Boka gir en grunnleggende innsikt i det politiske systemet og de aktuelle institusjonene som er knyttet tildemokrati og valg, på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. Den tar opp alternative veier til politisk innflytelse,som f.eks. organisasjoner, politiske aksjoner og mediakanalen. Og den diskuterer og belyser spørsmål knyttet til handlingsrom for sosialfaglige profesjoners maktutøvelse og sentrale endringsprosesser, bl.a. øktbrukerinvolvering.
Les mer
Boka gir en grunnleggende innsikt i det politiske systemet og de aktuelle institusjonene som er knyttet til demokrati og valg, på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. Også spørsmål knyttet til handlingsrom for sosialfaglige profesjoners maktutøvelse og sentrale endringsprosesser, som for eksempel økt brukerinvolvering diskuteres og belyses. Boka retter seg spesielt mot studenter i sosialfagutdanningene og i velferdsstudiene. Har register og litteraturliste.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788205326590
Publisert
2005
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Gyldendal akademisk
Vekt
620 gr
Høyde
164 mm
Bredde
240 mm
Tykkelse
19 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
328