Forfatterne viser at det er klare berøringspunkter mellom politikk og psykologi. Dette kan vi kjenne igjen fra historien og fra dagsaktuelle aviser. Kan Hitlers psyke si noe om hvorfor han handlet som han gjorde? Hva med Saddam Hussein? Hvordan påvirker krig, tortur, terror og flukt enkeltmennesker? Hva skjer med et samfunn som har vært preget av krig, folkemord osv? Politisk psykologi rommer både individualpsykologi og sosialpsykologi. Man kan si at politisk psykologi opererer i skjæringen mellom fagfeltene helse (psykologi og psykiatri), jus (menneskerettigheter) og statsvitenskap (politisk atferd). Det dreier seg både om en akademisk disiplin og psykologi som praktisk kompetanse for eksempel i forbindelse med forhandlinger og konfliktløsing, behandling etter organisert vold og så videre.
Les mer
Boken tar opp samspillet mellom psykologiske prosesser og politisk virksomhet på bred basis. Den viser hvordan personlighet og gruppetilhørighet innvirker ved utviklingen av politiske holdninger og ved politiske beslutninger. Ut fra historiske eksempler drøfter forfatterne de problemer som oppstår når politiske ledere blir psykisk syke eller utvikler en mentalt avvikende personlighet. Sentrale tema er årsaker til og konsekvensene av politisk vold, som tortur, krig, folkemord og flukt. Hva skjer med samfunnet og hva skjer med enkeltmennesket? Forfatterne beskriver erfaringer fra helsearbeid i land der det pågår konflikter. De tar også for seg betydningen ved at helsepersonell tar et normativt standpunkt og forplikter seg overfor prinsippene om menneskerettighetene. Bokens målgruppe er studenter og forskere ved universiteter og høyskoler, men også dem som direkte eller indirekte har vært rammet av politisk maktmisbruk og konflikt. Har litteraturliste og stikkordregister.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788253027555
Publisert
2005
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Pax
Vekt
640 gr
Høyde
164 mm
Bredde
222 mm
Tykkelse
28 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
430