Postkolonialisme

"Med Edward W. Saids 'Orientalismen' ble postkolonialisme et sentralt tema for akademikere verden over. Det siste tiåret har vi vært vitne til bevegelser som tar til orde for 'avkolonisering av akademia' og fremmer 'teori fra Sør' i og utenfor akademia. Om man er 'mot' eller 'for' dette, er det uansett viktig å sette seg inn i den rike og omfattende litteraturen om postkolonialisme for å forstå den verden vi lever i, og hvordan den ser ut fra det globale Sør."   – Sindre Bangstad, Sosialantropolog, og har skrevet bl.a boken Hva er rasisme (sammen med Cora Alexa Døving).

Her finner du et utvalg med både fagbøker, sakprosa og skjønnlitterære arbeider.