Praktiske sykepleieferdigheter

Heftet / 2003 / Bokmål

Produktdetaljer

ISBN13
9788276746662
Publisert
2003
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforl.
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Sider
311
Vekt
617 gr
Se alle

Praktiske sykepleieferdigheter

Heftet / 2003 / Bokmål
I første del tar forfatteren for seg grunnleggende prinsipper knyttet til utførelse av prosedyrer. Det legges vekt på at ferdighetene utgjør en del av en større helhet. Prinsippene som blir gjennomgått, tar utgangspunkt i planlegging, orden, velvære, estetikk og hygiene. I de neste delene av boken går forfatteren gjennom en rekke prosedyrer og knytter dem til vitale tegn. Velvære og personlig hygiene, sår og sårstell, ernæring, eliminasjon, injeksjoner og infusjoner er også behandlet i boken. Forfatteren forsøker å vise begrunnelsene for de valgene som blir tatt, og tar for seg hensikten med prosedyren, faktorer som påvirker, observasjoner og vurderinger samt fremgangsmåte. Til slutt beskriver han bruk av medisinsk-teknisk utstyr, vedlikehold, ettersyn og forholdsregler. Han går også gjennom bruk av infusjonspumper og pulsoksymeter. Boken er skrevet for sykepleiestudenter i grunnutdanningen og inngår i Sykepleieserien til Fagbokforlaget. Jørn Stordalen er sykepleier og høgskolelektor ved Høgskolen i Agder, Institutt for sykepleiefag. Han har jobbet spesielt med temaer som hygiene og sykepleieferdigheter over en tiårsperiode.
Les mer
Boka beskriver sykepleieferdighetene på en slik måte at nødvendig bakgrunnskunnskap og grunnleggende prinsipper kommer tydelig frem med faglige begrunnelser. Første del presenterer helhetlig tenkning og prinsipper knyttet til ferdighetene. Videre beskrives hensikt, faktorer som påvirker, viktige observasjoner og vurderinger og fremgangsmåte ved den aktuelle ferdigheten. Pasienteksempler og refleksjonsspørsmål skal hjelpe studentene til forståelse for stoffet. Målgruppa er først og fremst studenter i grunnutdanningen i sykepleie, men store deler av boka kan også være aktuell i utdanning og etterutdanning av hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Har ordliste og litteraturliste.
Les mer
Nettpris:
415,-
340,-
Ikke i salg

Produktdetaljer

ISBN13
9788276746662
Publisert
2003
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforl.
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Sider
311
Vekt
617 gr
Se alle