362,-
Nettpris: 362,-
Ordinær pris 419,-
Problematferd i klasserommet - 2002 - (9788202218126)

Problematferd i klasserommet: en lærerveiledning

362,-
Nettpris: 362,-
Ordinær pris 419,-
Sjekk pris i din lokale Akademikabokhandel. Her har vi også pensumpakker og APP-tilbud.
Format: Heftet (myke permer)
Forventet leveringstid: 3-8 arbeidsdager.

Denne boken tilhører følgende kategorier


Det har vært en skolepolitisk målsetting de siste ti årene å inkludere alle elever i den vanlige skolen. Dette har ført til større fokusering på det økende antallet elever med problematferd. Samtidig har læreres syn på problematferd endret seg. De ser ikke lenger på elever med problematferd som slemme, men erkjenner at det kan være underliggende årsaker til aggressivitet, utagerende atferd og mobbing. Forfatterens hovedhensikt er å hjelpe lærere tilå mestre problematferd i skolen.Forfatteren beskriver vanlig problematferd, gir råd om hvordan læreren kan observere og kartlegge den og viser hvilke behov elever med slik atferd har. Hun drøfter hvordan lærerens klasseledelse og klasseregler kan innvirke på atferden og bidra til å forebygge og minske problematferd. Elevsamtaler og samarbeid med hjem og foresatte er et viktig tema i boka. Forfatteren viser også eksempler på individuelle opplæringsplaner og gir råd om organiseringen av spesialundervisningen og hvordan skoleledelsen og instanser utenfor skolen bør trekkes inn i arbeidet med problematferd. I tillegg til disse temaene beskriver forfatteren hvordan læreren skal forholde seg til elever med medisinske diagnoser og elever som har vært utsatt for omsorgssvikt og mishandling.

I boken tar forfatteren opp temaet rundt disiplin og atferdsvansker i klasserommet. Hensikten med boken er å hjelpe læreren til å mestre dette problemet. Forfatteren ser på hva problematferd er, hvilke behov elevene har, regler i klassen, tiltak og individuelle opplæringsplaner for elevene. Med råd om hvordan forholde seg til elever med medisinske diagnoser, barn som er utsatt for omsorgssvikt og for mishandling.

  • Utgitt: 2002
  • Innbinding: Heftet (myke permer)
  • Språk: Bokmål
  • ISBN10: 8202218128
  • ISBN13: 9788202218126
  • Forlag: Cappelen akademisk
  • Sider: 219