Prosessutvikling er arbeidet med å analysere og forbedre arbeidsprosessene i en virksomhet. Denne boken gir en grunnleggende og praktisk innføring i hvordan prosesser kan modelleres og analyseres med tanke på forbedring. Boken presenterer RIS, som er et komplett metodesett for prosessutvikling. Sentralt i RIS er en enkel og effektiv modelleringsteknikk for å tegne grafiske modeller av prosesser. RIS står for roller i samarbeid, og fremhever at det er rollene, og relasjonene mellom dem, som er de mest sentrale sidene ved en prosess når den skal analyseres og beskrives. RIS inneholder også en metode, som på en oversiktlig og strukturert måte, beskriver hvordan prosessutviklingsarbeidet kan gjennomføres. Viktige tema som styring av prosesser og prosesseierrollen blir også behandlet i boken. Metodene og teknikkene i boken er utprøvd i praksis, og benyttes i dag i flere norske og skandinaviske virksomheter. Boken kan brukes av alle som er engasjert i å utvikle prosesser i egen eller andres organisasjon. Det kan være ledere, prosjektledere, konsulenter, systemutviklere, prosesseiere og medarbeidere som er involvert i, eller berørt av denne typen tiltak. Boken henvender seg også til studenter og forelesere på høyskoler og universiteter, spesielt innenfor informasjonsteknologi, ledelse, og økonomisk-administrative fag. Jon Iden er utdannet dr. polit, og er i dag førsteamanuensis ved institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Han er også rådgiver ved IPA (institutt for prosessutvikling og arbeidsflyt AS). Jon Iden har arbeidet med informasjonsteknologi, ledelse, forskning og undervisning i 20 år. Siden tidlig på 90-tallet har han arbeidet med å forstå, modellere, analysere og forbedre ulike typer av arbeidsprosesser i forskjellige bransjer og virksomheter. Han har bistått en rekke norske bedrifter med gjennomføring av prosessutviklingstiltak, og er en etterspurt kurs- og foredragsholder.
Les mer
Boken beskriver RIS. RIS, som står for roller i samarbeid, er et metodesett for å kartlegge, analysere, forbedre og styre prosessene i en virksomhet. Boken beskriver hvordan et prosjekt for å utvikle og forbedre en prosess kan gjennomføres. Du lærer hvilke aktiviteter som må utføres, og hvilken dokumentasjon som skal leveres underveis. Boken kan brukes av dem som kommer i kontakt med prosesser og tiltak for å utvikle prosesser i egen eller andres organisasjon. Den henvender seg også til studenter og forelesere på høgskoler og universiteter. Har litteraturliste.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788251920766
Publisert
2005
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Tapir akademisk forlag
Vekt
220 gr
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
105

Forfatter