Psykiatri

Hva gjør vi når noe går galt? Høgskulen i Volda arrangerte Fagdag i psykiatri på Søre Sunnmøre 18. september. Dette er et felles prosjekt mellom DPS Volda , Høgskulen i Volda og 7- stjerne kommunene. Fokus er etikk og den profesjonelles blikk når helsetjenesten opplever uheldige hendelser.

Bøker av foredragsholder Terje Mesel er aktuelle, samt andre titler relatert til agenda for dagen som du finner på hjemmesiden til Høgskulen i Volda.

Bøker av Terje Mesel

Øvrige titler