Psykiatri kunnskap, forståelse, utfordringer

Heftet / 2008 / Bokmål
539,-
453,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Psykiatri er den eneste boka i sitt slag som tar for seg hele livsløpet i behandlingen av ulike psykiske lidelser og tilstander. Boka består av tre deler. Del I gir en innføring i psykiatrisk tenkemåte og ulike behandlingsformer, og danner grunnlaget for den kliniske fremstillingen i del II, som er bokas hoveddel. I denne delen følger oppbyggingen i hovedsak strukturen i den gjeldende diagnoselisten ICD-10. Det skarpe skillet mellom «nevroser» og «psykose» som var vanlig tidligere, er nå opphevet, slik det også er i andre internasjonale diagnosesystemer. I del III knyttes de psykiske lidelsene tydeligere til strukturer og endringer i samfunnet. Individuell plan er behandlet som en egen del og medikamentlæren er integrert i de øvrige kapitlene. Betydningen av psykiatritjenesten i kommunene, empowerment og brukermedvirkning er utdypet og understreket. I denne tredje utgaven er lovendringene fra 2006 tatt inn. Den delen som omhandler oppbyggingen av den psykiatriske helsetjenesten og de ulike behandlingsnivåene er oppdatert. I den forrige og i denne utgaven har kommunehelsetjenesten gjennomgående fått en større plass og omtale.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788279501312
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Akribe
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2008