Verdensdagen for psykisk helse - 10.oktober

Årets tema er «Vær raus» . Med denne kampanjen ønsker man å vektlegge en viktig egenskap vi mennesker er født med, nemlig raushet. Raushet kan bety mye, og i årets kampanje har man fokus på hvordan raushet kan gi bedre psykisk helse. Raushet handler om å gi noe uten å forvente å få noe tilbake. Det dreier seg om å akseptere at vi er ulike, at vi ikke er perfekte, og gi rom for egne og andres ulikheter.