QED 5-10 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen, bind 1 dekker de første 30 av de 60 studiepoengene i matematikk rettet mot undervisning på 5.-10. trinn. Boka er delt inn i to hoveddeler, en matematikkfaglig og en matematikkdidaktisk del. Del I Matematikk - skolefag og kulturarv inneholder sju kapitler: Tall, Algebra, Funksjoner, Geometri og måling, Bevis og argumentasjon, Statistikk og Sannsynlighet. Matematikken knyttes hele tiden til elevene du skal møte, og jobben du skal gjøre som matematikklærer. Del II Eleven - skapende sosialt individ i møtet med samfunn og kultur har fire kapitler: Læring og læringsteorier, Dagens grunnskole, Didaktiske verktøy og Språk, representasjon og kommunikasjon. Denne delen tar også opp hva lærerkompetanse i matematikk kan være, og hvilke didaktiske tilnærminger man kan ha til undervisning i matematikk. Både faget og didaktikken er knyttet opp mot LK06. Boka viser hvordan både ulike deler av matematikken og teorier om læring og undervisning henger sammen. Temaer som bruk av digitale verktøy, visualisering, bevis og argumentasjon og tilpasset opplæring er gjennomgående, men tas også opp særskilt i kapitler eller delkapitler. Flere temaer i denne boka tas grundigere opp enn det som har vært vanlig i litteratur for lærerutdanningen, blant annet visualisering, bevis og argumentasjon, det flerkulturelle aspektet ved matematikklæring og kognitive kart.
Les mer
Boka dekker de første 30 av 60 studiepoeng i matematikk rettet mot undervisning på 5.-10. trinn. Boka har en matematikkfaglig del, og en matematikkdidaktisk del. Både fag og didaktikk er knyttet opp mot LK06. Har litteraturliste og register.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788276348903
Publisert
2011
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Høyskoleforl.
Vekt
2075 gr
Høyde
242 mm
Bredde
170 mm
Tykkelse
58 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
1119