Regi på klasserommets scene om lederskap i klasserommet og konsekvenser for læringsmiljøet

Heftet / 2003 / Bokmål
289,-
246,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Hver dag vandrer nær 800 000 elever inn i norske klasserom, med et mål om å lære. Hvor godt de lærer er avhengig av det sosiale læringsmiljøet i det enkelte klasserom. I denne boken tas leseren med inn i ett klasserom. Formålet er å øke forståelsen av hvordan ulike typer ledelse og sosial påvirkning i klasserommet finner sted - og får store konsekvenser for elever og læringsmiljø. Utgangspunktet for analysen er et dramaturgisk perspektivet på livet i klasserommet . forestillingen om klasserommet som en teaterscene, der lærere og elever spiller ut sine respektive roller. Enkelte av rolleinnehaverne påvirker samspillet i langt mer dramatisk grad enn andre. Boken viser i tråd med dette hvordan henholdsvis lærere, materielle forhold (kulisser) og ledende elever, på ulike måter regisserer livet i klasserommet. Spesielt vises det hvordan uformelt lederskap dannes og utøves i elevgrupper, samt lederskapets følger for læringsmiljøet. Boken er skrevet for lærere, lærerstudenter og andre skoleinteresserte, som søker innsikt i maktaspektet ved klasseromsinteraksjon. En case-analyse som denne er spesielt egnet til å fremme dyp og konkretisert forståelse for denne type sosiale prosesser. Forfatteren ønsker gjennom analysen å inspirere lærere og lærerstudenter til å tenke grundigere og mer analytisk igjennom sin klasseromsledelse og det sosiale samspillet i egne skoleklasser.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788274771482
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Unipub forl.
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2003