Reindriften i Finnmark rettshistorie 1852-1960

Heftet / 2001 / Bokmål

Produktdetaljer

ISBN13
9788202199128
Publisert
2001
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Sider
376
Vekt
705 gr
Se alle

Reindriften i Finnmark rettshistorie 1852-1960

Heftet / 2001 / Bokmål
Reindriften er den tradisjonelle næringsveien i Finnmark. Reguleringen av reindriften har virket inn på den samiske befolknings mulighet og rett til å holde sine tradisjoner og sin identitet i hevd. Reindriften i Finnmark - Rettshistorie 1852-1960 redegjør for rettshistorien til reindriften i Finnmark fra 1852 til1960 og avdekker derigjennom hvordan storsamfunnet Norge har forstått og søkt å endre samisk levesett. Reindriften er en gammel næring. Det er uenighet om hvor gammel den er. Enkelte hevder at reinnomadismen i den form vi idag kjenner den, først ble etablert på 1600-1700-tallet, og at samene før den tid først og fremst var et veidefolk som levde av fangst og fiske. Andre mener at reindriftsnomadismen er langt eldre. Boken redegjør for reindriftens rettshistorie i tiden etter grensestengingen i 1852. Reindriften har de siste 140-150 årene vært stilt overfor en rekke utfordringer og inngrep, men det er ingen enkeltbegivenhet som på samme måte plutselig endret forholdene slik som grensestengingen i 1852. Grensestengingen førte til store forandringer for reindriften i Finnmark, og til aktivitet fra myndighetenes side når det gjaldt utredninger om og lovregulering av reindriften. Og det går en klar linje fra de utfordringer reindriften i Finnmark i dag står overfor, tilbake til grensestengingen i 1852. Boken er skrevet av Kirsti Strøm Bull, Nils Oskal og Mikkel Nils Sara.
Les mer
Boka redegjør for rettshistorien til reindriften i Finnmark fra 1852 til 1960 og avdekker hvordan storsamfunnet Norge har forstått og søkt å endre samisk levesett.
Nettpris:
398,-
338,-
Ikke i salg

Produktdetaljer

ISBN13
9788202199128
Publisert
2001
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Sider
376
Vekt
705 gr
Se alle