Repetisjonshefte til examen philosophicum kort fremstilling av filosofihistorien og vitenskapsteorien

Heftet / 1996 / Bokmål
144,-
122,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Innholdet i boken faller i tre hoveddeler: I. Filosofiens historie starter ed naturfilosofene og ender med Sartres tenkning. Sentrale tenkere som Platon, Aristoteles, Augustin, Aquinas, Bacon, Descartes, Hume Kant m.fl. blir kortfattet fremstilt. II. Språk- og argumentasjonsteori tar opp generell språkteori med vekt på syntaks, semantikk og pragmatikk, samt sentrale begreper hentet fra argumentasjonsteorien, f.eks. logisk gyldighet og logisk form. III. Vitenskapsfilosofi omfatter begreper knyttet til hypotetisk-deduktiv metode, hermeneutisk metode og forklaringer. Ralph Henk Vaags er amanuensis i filosofi ved Høgskolen i Lillehammer og har forelest ved Universitetet i Oslo i flere år, bl.a. til examen philosophicum.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788276742152
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Fagbokforl.
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
1996