Repetisjonshefte til examen philosophicum kort fremstilling av filosofihistorien og vitenskapsteorien

Heftet / 1997 / Bokmål
259,-
220,-
Levering 2-6 dager

Produktbeskrivelse

Innholdet i boken faller i tre hoveddeler: I. Filosofiens historie starter ed naturfilosofene og ender med Sartres tenkning. Sentrale tenkere som Platon, Aristoteles, Augustin, Aquinas, Bacon, Descartes, Hume Kant m.fl. blir kortfattet fremstilt. II. Språk- og argumentasjonsteori tar opp generell språkteori med vekt på syntaks, semantikk og pragmatikk, samt sentrale begreper hentet fra argumentasjonsteorien, f.eks. logisk gyldighet og logisk form. III. Vitenskapsfilosofi omfatter begreper knyttet til hypotetisk-deduktiv metode, hermeneutisk metode og forklaringer. Boken er tilpasset det nye pensum i examen philosophicum og anbefales brukt til repetisjon for studenter. Ralph Henk Vaags er amanuensis i filosofi ved Høgskolen i Lillehammer og har forelest ved Universitetet i Oslo i flere år, bl.a. til examen philosophicum.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788276743180
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
1997