Hvorfor klarer noen elever seg bra på tross av en vanskelig oppvekst? Forfatterne tar utgangspunkt i livshistorien til fem informanter som har vært utsatt for ulike typer risiko i oppveksten. Sitater fra disse livshistoriene gjennomsyrer boka og gjør den levende og leservennlig. Boka har et spesielt fokus på skolen og lærernes rolle med hensyn til å se elever som sliter. Sentralt her står det å lete etter ressurser og sterke sider for å styrke elevenes selvoppfatning og livsmestring. Boka er delt opp i en teoridel og en tiltaksdel. I teoridelen presenteres teori om resiliens, risiko- og resiliensfaktorer, kjennetegn ved risikobarn og ved resiliente barn. Videre omtales den sentrale betydningen som «den gode lærer», «den gode samtale» og et godt skole hjem-samarbeid har for utsatte elevers resiliente utvikling. I tiltaksdelen presenteres ulike tips og forslag til hvordan skolen kan legge til rette for at sårbare elever kan få en positiv utvikling, til tross for at de har vært utsatt for risiko. Maila Inkeri Olsen arbeider som lærer og avdelingsleder ved en sosialmedisinsk institusjon for elever i ungdomsskolen og videregående skole. Karen Marie Traavik arbeider som sosialpedagogisk rådgiver.
Les mer
Boka tar for seg resiliens i skolen, med utgangspunkt i livshistorien til fem informanter som har vært utsatt for ulike typer risiko i oppveksten. Teoridelen tar blant annet for seg resiliens, risiko- og resiliensfaktorer og lærerens og skolens betydning for utsatte elevers resiliente utvikling. I tiltaksdelen presenteres tips og forslag til hvordan skolen kan legge til rette for at sårbare elever kan få en positiv utvikling. Med litteraturliste og stikkordregister.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788245007350
Publisert
2010
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Vekt
437 gr
Høyde
240 mm
Bredde
171 mm
Tykkelse
13 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
219