Denne boka gir en innføring i risikoanalyse og de mest brukte metodene i slike analyser. Boka bygger på Risikoanalyse - En veiledning til NS 5814 som ble utgitt i 1991. En ny versjon av standarden NS 5814 kom i 2008 (Krav til risikovurderinger), og ga inspirasjon til å skrive ei ny og sterkt omarbeidet bok. Boka har tre hoveddeler. Del I definerer og diskuterer de viktigste begrepene og forklarer de ulike trinnene i en risikoanalyse. Del II beskriver de mest brukte metodene, slik som grovanalyse, FMECA, HAZOP, feiltreanalyse og hendelsestreanalyse. Metodene beskrives så grundig at kunnskapen skal kunne brukes i praktiske analyser. Del III omhandler sikker-jobbanalyse samt noen spesielle risikoanalyser, slik som miljørisikoanalyse, risiko- og sårbarhets-analyser (ROS), risikoanalyse for storulykkeforskriften og produktsikkerhetsanalyse. Boka gir også en kort innføring i grunnleggende sannsynlighetsregning, samt en oversikt over storulykker som har hatt betydning for utviklingen av fagområdet. Målet er at boka skal kunne brukes som støtte for praktiske risikoanalyser, og som lærebok i risikoanalyse for kurs på høgskolenivå. Nyttig stoff om boka, undervisningsmateriell og oppgaver finnes på nettsidene: http://www.ntnu.no/ross/books/risikoanalyse . Marvin Rausand er professor i sikkerhet og pålitelighet ved NTNU. Ingrid Bouwer Utne er post doc. i sikkerhet og pålitelighet ved NTNU.
Les mer
Denne boken gir en innføring i risikoanalyse og de mest brukte metodene i slike analyser. Den er delt inn i tre hoveddeler. Første del definerer og diskuterer de viktigste begrepene og forklarer de ulike trinnene i en risikoanalyse. Andre del beskriver de mest brukte metodene, og tredje del omhandler sikker-jobbanalyse samt noen spesielle risikoanalyser, slik som miljørisikoanalyse, risiko- og sårbarhetsanalyser og produktsikkerhetsanalyse. Med litteraturliste og register.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788251924467
Publisert
2009
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Tapir akademisk forlag
Vekt
778 gr
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet