Hva er spesielt for en sansehage for personer med demens? Hvilke symptomer ved demens gjør at det er nødvendig med spesiell tilrettelegging? Hva skal hagen inneholde, og hvorfor? Hva slags gjerde kan brukes? Hvor stor bør hagen være? På hvilken måte kan vi tilrettelegge for at personer med demens kan oppleve trygghet, glede og m,estring når de er ute i hagen? Når er hagen ferdig: hvordan kan den brukes? Denne boka tar sikte på å gi svar på mange av de spørsmålene som melder seg når det skal lages en ny sansehage, og når hagen skal tas i bruk. Boka bygger på resultatene og erfaringene far det femårige prosjektet "Sansehager - utomhusanlegg som en del av boligen til personer med demens". Den egner seg for arkitekter, landskapsarkitekter, gartnere, planlegger og alle som jobber i demensomsorgen og ellers med pasientgruppen.
Les mer
Første del av boka beskriver hva som menes med begrepet sansehage og hvordan slike hager kan planlegges og opparbeides. Den viser blant annet hvordan avgrensning, størrelse og hvileplanter bør være. I andre del er selve bruken av hagen viet størst oppmerksomhet, og beskriver hvordan den kan benyttes til observasjoner, opptrening, samtaler, hvile og rekreasjon. Boka henvender seg til arkitekter, landskapsarkitekter, gartnere og personer i demensomsorgen. Har litteraturliste.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788280610782
Publisert
2007
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Aldring og helse
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
152