Sår

Heftet / 2012 / Bokmål

Produktdetaljer

ISBN13
9788279501220
Publisert
2012
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Akribe
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Sider
439
Vekt
793 gr
Høyde
243 mm
Bredde
166 mm
Tykkelse
22 mm
Se alle

Sår

Heftet / 2012 / Bokmål
Dette er en nyrevidert og gjennomarbeidet tredje utgave av boka Sår, med delvis helt nytt bilde- og tekstmateriale. Pasienter med sår er å finne i alle deler av helsetjenesten. Sår gir lidelse og medfører store kostnader for samfunnet, og en aktiv sårbehandling kan lindre lidelse og forkorte helingstiden betraktelig. Denne boka tar opp så godt som alle sårtyper som forekommer i helsetjenesten, og inkluderer både etiologi, behandling og sykepleie. Biofilm i sår og sår ved katastrofer og i forbindelse med tortur, vold og misbruk er noen av de nye områdene som belyses. Samtlige kapitler er faglig oppdatert, og nye behandlingsmetoder er beskrevet i tekst og bilder. Den innbyrdes rekkefølgen av kapitlene er også endret. Det nye, internasjonalt forankrede synet på bruk av lokale antiseptika ved sårbehandling beskrives på bakgrunn av en truende resistensutvikling. Boka bygger på solid klinisk erfaring og inneholder over 600 referanser. Den inneholder en rekke nyttige vedlegg som kan være til hjelp ved det praktiske arbeidet med sårpasienter. Boka inntar en selvskreven plass som læremiddel ved grunn- og spesialutdanning av leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Den bør også danne grunnlaget i videreutdanning på sårområdet. Sår gir konkrete praktiske råd og er uunnværlig for yrkesutøvere som i sitt arbeid kommer i kontakt med pasienter med ulike typer sår.
Les mer
Boken bygger på ca. 500 litteraturreferanser, og tar opp helingsprosessen, akutte sår, sår som har vanskelig for å gro, sårsmerte, sårinfeksjoner, faktorer som hemmer lokalbehandling, komplementære terapimuligheter og pleie, samt helseøkonomiske aspekter ved sår. Innledningsvis settes sår inn i et historisk perspektiv, og appendikset kan brukes som et konkret arbeidsinstrument. Med register.
Les mer
Første norske utg.: Forl. Sykepleien, 1998
Nettpris:
759,-
645,-
Ikke i salg

Produktdetaljer

ISBN13
9788279501220
Publisert
2012
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Akribe
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Sider
439
Vekt
793 gr
Høyde
243 mm
Bredde
166 mm
Tykkelse
22 mm
Se alle