SDG konferansen 2019 - «Sustainability, Development, and Global Health»

SDG Konferansen arrangeres av Universitetet i Bergen den 7 og 8.februar. Årets konferanse er den andre i rekken. SDG står for «Sustainability, Development, and Global Health». UiB oversetter dette til «Den nasjonale Bærekraftskonferansen». På konferansen vil universitets- og høyskolesektoren i Norge møte beslutningstakere, frivillige organisasjoner, næringsliv og flere for et kritisk blikk på hvordan sektoren skal forholde seg til bærekraftsmålene.

Aktuelle titler om emnet finner du her.