Søk

Sorter søkeresultater etter:
Nettpris: 225,-
Emielle & Emierká: orre voelpe (Innbundet (stive permer) - 2018 - Sørsamisk)
Nettpris: 225,-
Nettpris: 199,-
Gïeline åahpenidh 7: åarjelsaemien voestesgïeline (Heftet (myke permer) - 2018 - Sørsamisk)
Nettpris: 199,-
Nettpris: 299,-
Gïeline åahpenidh 7: åarjelsaemien voestesgïeline (Innbundet (stive permer) - 2018 - Sørsamisk)
Nettpris: 299,-
Nettpris: 225,-
Måarehks bïerne (Innbundet (stive permer) - 2018 - Sørsamisk)
96,-
Nettpris: 96,-
Ordinær pris 110,-
Åvtese jåhta: åarjelsaemien tjaalegh jih tjaalegh åarjelsaemien (Innbundet (stive permer) - 2005 - Sørsamisk)
av Gaskí, Harald (Redaktør) - Kappfjell, Lena (Redaktør)
96,-
Nettpris: 96,-
Ordinær pris 110,-
Nettpris: 170,-
Ikth lij saametje: mahte eevre saetnies saemien soptsese (Heftet (myke permer) - 2017 - Sørsamisk)
Nettpris: 170,-
Nettpris: 110,-
Daarhve jïh dah pronovmenh (Spiralrygg - 2017 - Sørsamisk)
Nettpris: 349,-
Lohkemekråane: daltese 2-3 (Innbundet (stive permer) - 2017 - Sørsamisk)
Nettpris: 349,-
Nettpris: 450,-
Norsk-sydsamisk ordbok = Daaroen-åarjelsaemien baakoegærja (Innbundet (stive permer) - 2009 - Sørsamisk)
Nettpris: 450,-
Nettpris: 150,-
Veartenen aebliehtommes almetje (Innbundet (stive permer) - 2013 - Sørsamisk)
Nettpris: 150,-
Nettpris: 199,-
Im sïjhth åarajidh! (Innbundet (stive permer) - 2012 - Sørsamisk)
Nettpris: 199,-
Nettpris: 199,-
Manne aaj sïjhtem skuvlem vaedtsedh (Innbundet (stive permer) - 2012 - Sørsamisk)
Nettpris: 199,-
Nettpris: 199,-
Manne aaj åerpenem sïjhtem (Innbundet (stive permer) - 2012 - Sørsamisk)
Nettpris: 199,-
Nettpris: 110,-
Miesie Mavve: vïdtjele juelkiej nelnie (Innbundet (stive permer) - 2011 - Sørsamisk)
Nettpris: 110,-