Seksualitetens historie

Seksualitetens historie er et verk som har hatt stor betydning. Det har utfordret studiet av seksualitetet i antikken, og det har forandret forståelsen av seksualitetet generelt.

Foucault setter spørsmålstegn ved mange vedtatte sannheter, spesielt vår forestilling om at den vitenskapelige utviklingen er med på å frigjøre oss fra underkastelse og tvang. Hans tese er at vitenskapen tvert imot fører med seg økt kontroll.

Den norske oversettelsen er gjort av Espen Schaanning. Han er professor i Idéhistorie ved Universitetet i Oslo, har fransk doktorgrad i filosofi, og en norsk doktorgrad i idéhistorie om Michel Foucault som vitenshistoriker.

De tre første bindene i denne serien har vært utgitt på norsk tidligere, bind 4 er første oversettelse til norsk.