Sentrale emner i barneretten

Innbundet / 2014 / Bokmål
569,-
467,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Dette er en bok om sentrale barnerettslige temaer, skrevet for forskere, praktikere og studenter. I bokens første del behandles særtrekk ved barneretten som rettsområde, de grunnleggende prinsipper barneretten bygger på, og metodiske særtrekk eller utfordringer ved rettsområdet. Temaene barns rettssikkerhet og barns menneskerettigheter introduseres her, men er også et gjennomgangstema i hele boken. Del to omhandler lov om barn og foreldre. Her behandles sentrale spørsmål om hvordan foreldreskap etableres, om foreldreansvar, fast bosted for barn og samværsrett. Del tre omhandler barnevernretten, det offentliges subsidiære ansvar for barn i sårbare situasjoner. Oppbyggingen av det offentlige barnevernet, årsaker til tiltak, gangen i barnevernssaker, bestemmelsene om særlige tiltak, tvangsaspektet, og ikke minst reglene om taushetsplikt og meldeplikt, blir behandlet.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788215001265
Format
Product format
Innbundet
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2014