Sentrale emner i barneretten

Innbundet / 2018 / Bokmål
619,-
508,-
Levering 2-6 dager

Produktbeskrivelse

Boken tar for seg sentrale barnerettslige temaer, skrevet for forskere, praktikere og studenter. I bokens første del behandles særtrekk ved barneretten som rettsområde, de grunnleggende prinsipper barneretten bygger på og metodiske særtrekk eller utfordringer ved rettsområdet. Del to omhandler lov om barn og foreldre. Her behandles sentrale spørsmål om hvordan foreldreskap etableres, om foreldreansvar, fast bosted for barn og samværsrett. Del tre omhandler barnevernretten, det offentliges subsidiære ansvar for barn i sårbare situasjoner. Oppbyggingen av det offentlige barnevernet, årsaker til tiltak, gangen i barnevernssaker, bestemmelsene om særlige tiltak, tvangsaspektet, og ikke minst reglene om taushetsplikt og meldeplikt blir behandlet.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788215029962
Format
Product format
Innbundet
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2018