Skape en himmel her? humanisme og andre verdslige livssyn

Heftet / 2001 / Bokmål

Produktdetaljer

ISBN13
9788276343649
Publisert
2001
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Høyskoleforl.
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Sider
163
Se alle

Skape en himmel her? humanisme og andre verdslige livssyn

Heftet / 2001 / Bokmål
SKAPE EN HIMMEL HER?HUMANISMEOG ANDRE VERDLIGE LIVSSYN Boka dekker i førsterekke allmennlærerutdanningens behov for innføring i verdslige livssyn. Men denkan med fordel også brukes av andre som trenger kunnskap om emnet:livssynshumanister, kursholdere for borgerlige konfirmanter, deltakere istudiesirkler og alle som deltar i pågående dialoger mellom ulike religiøse ogverdslige livssyn. Boka tar for seghistoriske og filosofiske emner som verdslige livssyn i eldre tider, samtklassisismens, renessansehumanismens og opplysningstidens betydning forsekulariseringen i vår kulturkrets og for framveksten av verdslig humanisme.Videre gir den en innføring i rasjonalisme, positivisme, materialisme ognaturalisme som livssyn. Mange sentrale ogviktige spørsmål blir behandlet, så som forholdet mellom livssyn og filosofi idag - har det moderne mennesket gjort seg selv til gud? Forholdet mellomlivssyn og vitenskap stiller spørsmålet: Blir vitenskapen gjort til religion? Boka tar også opp denmoderne livssynshumanismens grunntrekk: dens virkelighetsoppfatning i spennetmellom ateisme og agnostisisme, dens menneskesyn og dens etikk. Flere andreverdslige livssyn - fra historisk-dialektisk materialisme til unitarisme - harogså fått sin plass. Boka gjengir en rekkerelevante tekster - fra dikt og prosa til manifester og utdrag fra kjentetaler.
Les mer
Boka tar for seg historiske og filosofiske emner som verdslige livssyn i eldre tider, samt klassisismens, renessansehumanismens og opplysningstidens betydning for sekulariseringen i vår kulturkrets og for framveksten av verdslig humanisme. Videre gir den en innføring i rasjonalisme, positivisme, materialisme og naturalisme som livssyn.Boka dekker i første rekke allmennlærerutdanningens behov for innføring i verdslige livssyn. Har register, ordforklaringer, og litteraturliste.
Les mer
Nettpris:
269,-
229,-
Ikke i salg

Produktdetaljer

ISBN13
9788276343649
Publisert
2001
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Høyskoleforl.
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Sider
163
Se alle