Skole- og opplæringspsykologi

Heftet / 1999 / Bokmål
429,-
365,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Boken behandler sentrale temaer innenfor skole- og opplæringspsykologi (pedagogisk psykologi), samtidig som det fokuseres på anvendte aspekter. Innholdet er bygd opp omkring læringsteorier, modeller for forståelse av læring, læringsmotivasjon, aktiv læring, skolens læringsmiljø, individuelle forskjeller i læringsevne og formidlings- og læringsatferd. Boken viser hvordan individet lærer, hvordan motivasjonen kan økes, hvilke strategier for læring som er fruktbare, hvordan læringsmiljøet kan styrkes, og hvordan det i opplæring kan tas hensyn til individuelle forskjeller. Bokens tematiske innhold vil fokusere på læring i ulike kontekster, som skole, barnehage og andre formaliserte opplærings- og utdanningsarenaer, men forfatterne vil også vektlegge at læringen i disse institusjonene har sammenheng med læring i mer uformelle sammenhenger, som hjem og fritid. Boken er skrevet spesielt med tanke på studenter ved høyskoler og universitet. Terje Ogden er professor ved Seksjon for pedagogisk psykologi ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen. Arve Asbjørnsen er førsteamanuensis ved Seksjon for pedagogisk psykologi ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen. Terje Manger er førsteamanuensis ved Seksjon for pedagogisk psykologi ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788276743616
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Fagbokforl.
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
1999