Skolebasert kompetanseutvikling en idébank

Heftet / 2019 / Bokmål
185,-
Levering 2-6 dager

Produktbeskrivelse

Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid. I denne boka finner du de viktigste metodene innenfor feltet, forklart på en håndgripelig og lettfattelig måte, slik at du som skoleleder lett kan ta dem i bruk. Du finner også henvisninger til grundigere redegjørelser for hver metode. Bakgrunnen for denne måten å jobbe på er teorier om at deltakerne i denne prosessen finner mening med arbeidet. Når de selv har deltatt i analyser av egen skolehverdag, egen skoles styrker og svakheter og egen undervisning, får de et eierforhold til prosessene, og motivasjonen for å utvikle skolen sammen øker. Målgruppen er skoleleder og skoleeiere, tillitsvalgte og andre som har ansvar for utviklingsarbeid i et kollegie og et læringsfellesskap.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788278419939
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Pedlex
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2019