Skolemiljø, læringsmiljø og elevutbytte en empirisk studie av grunnskolens 4., 7. og 10. trinn

Heftet / 2003 / Bokmål
229,-
195,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Reform 97 viderefører en rekke utviklingslinjer som har vært framtredende i norsk utdanningspolitikk gjennom lang tid. Sentrale prinsipper i Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen er fellesskap rundt et nasjonalt definert kulturinnhold i skolen og tilpasning av undervisningen til den enkelte elevs forutsetninger. I tillegg kommer videreføring av den reformpedagogiske tradisjonen med elevaktive læringsformer, medbestemmelse for elevene og bruk av lokalsamfunnet i undervisningen. På skolenivå har det skjedd en utviking i retning av større vekt på ledelse, et godt felles skolemiljø og organisatorisk utviking av skolens arbeid. Denne studien er en del av evalueringen av Reform 97. Gjennom en større empirisk undersøkelse tegnes et bilde av skolemiljøet ved 49 grunnskoler, læringsmiljøet i fagene norsk og matematikk i 175 klasser på 4., 7. og 10. trinn og av læringsutbytte, motivasjon og trivsel hos vel 4000 elever. Rapporten gir en bred dokumentasjon av forholdene både på lærerværelsene, i klasserommene og av elevenes opplevelser av undervisningen. Ikke minst får vi et inntrykk av sammenhengene mellom de tre nivåene, og hva som betyr noe for elevenes utbytte av skolen. Gunn Imsen er professor i pedagogikk ved Pedagogisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788251918664
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Vigmostad & Bjørke AS
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2003