Skrive- og lesestart skriftspråksutvikling i førskole- og småskolealderen

Heftet / 2003 / Bokmål
349,-
297,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

"Å lese og skrive" sier vi, slik er den språklige konvensjonen. Men det er faktisk slik at svært mange barn begynner å lekeskrive lenge før de begynner å lese, og for flertallet av disse barna går veien til lesing gjennom skriving. Derfor heter denne boka "Skrive- og lesestart". Skrive- og lesestart gir en innføring i barns skrive- og leseutvikling og handler om læreprosessene, om opplæring i norsk som andrespråk og om elever som strever med å tilegne seg skriftspråk. Men den gode begynneropplæringen må hvile på både teori og praksis. Boka viser mange konkrete innfallsvinkler til undervisningen i skriving og lesing på småskoletrinnet, og skriftspråkstimulerende arbeidsmåter og barnetekster presenteres i tilknytning til lærestoffet. Boka er beregnet på studenter i allmennlærerutdanningen og i studiet Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet. Praktiserende lærere vil også finne nyttig stoff i den. Boka er lettlest og handler om viktige emner som både foreldre og ansatte i barnehager vil ha glede og av å sette seg inn i. Hilde Traavik er høgskolelektor i norsk ved Høgskolen i Bergen. Hun har lang undervisningspraksis fra grunnskolen og som øvingslærer, er mye brukt som kursholder og er medforfatter av læreverk på småskoletrinnet.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788276749250
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2003