Småbarnspedagogikk fenomenologiske og estetiske tilnærminger

Heftet / 2005 / Bokmål
439,-
373,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

De store endringene i barnehagen og stadig flere barnehagebarn under tre år har skapt et behov for en ny forståelse av småbarnspedagogikk.De store endringene i barnehagen og stadig flere barnehagebarn under tre år har skapt et behov for en ny forståelse av småbarnspedagogikk. I denne flerstemte boka har 14 bidragsytere fra ulike fagområder innen førskolelærerutdanningen latt seg fascinere av de minste barnehagebarna. Fra hver sitt ståsted viser de hvordan småbarnspedagogikk handler om å skjerpe interessen for, innsikten i, gleden over og viljen til å se og forstå små barns perspektiv, deres kroppslige væremåter, deres signaler, ytringer og emosjonelle gester. Utfordringen for småbarnspedagogen er å veksle mellom å være deltaker, støttespiller og oppmerksom observatør i de minste barnehagebarnas prosjekt. Dette krever både kunnskap og erfaring. Småbarna rapporterer til oss gjennom det de gjør, og lar det være opp til oss å fortolke og sette ord på handlingene deres. På grunn av denne kroppsligheten har forfatterne valgt å tufte boken på den franske filosofen Merleau-Pontys fenomenologi. Her framheves mennesket som en hel kropp, som tankene og ordene våre er rotfestet i. Det er toddlerkroppen som er selve ankeret for denne boken om småbarnspedagogikk. Toddler er en engelsk betegnelse for ett- og toårige barn som betyr den som stabber og går. Gjennom forfatternes praksisnære framstillinger av viktige hendelser og prosesser i barnas hverdagsverden gjøres leseren oppmerksom på sin deltakende rolle i barnas danningsprosesser. Boka henvender seg til førskolelærererstudenter, men også til alle dem som møter småbarn i sin yrkeshverdag. Med sin flerfaglige vinkling på temaet småbarnspedagogikk vil boka passe godt inn i temaorganisert førskolelærerutdanning.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788202226374
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2005