Sosialmedisin i teori og praksis

Innbundet / 2004 / Bokmål
585,-
491,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Faget sosialmedisin handler om de sosiale årsaker til og de sosiale følger av sykdom, og omfatter dessuten velferds- og trygdeordningene. Et særlig ansvar har sosialmedisinen for å bedre helsen og helsetjenesten for vanskeligstilte grupper. Denne boken gir en innføring i aktuell sosialmedisinsk teori, kunnskap og praksis i Norge. Boken tar opp sosiale forhold av betydning for sykdom og helse og beskriver velferdssamfunnet i historisk og sosialpolitisk lys. I tillegg gir den en oversikt over de aktuelle velferdsordningene.Sosialmedisin i praksis blir omtalt med særlig vekt på helsepersonellets rolle. Det lovmessige grunnlaget for pasienters rettigheter og helsepersonells plikter belyses. Egne kapitler diskuterer sosialmedisinske behov i utvalgte grupper samt forebyggende sosialmedisinsk arbeid.Bokens siste del tar opp sosialmedisinske utfordringer knyttet til fordeling av helse og velferdsgoder nasjonalt så vel som globalt. Herdiskuteres også nye lege- og pasientroller og grensene for folkehelsearbeidet. Den primære målgruppen er medisinstudenter, men boken vil væreaktuell også ved høyskoleutdanninger innen helse- og sosialfagene. Videre vil boken være av interesse for helse- og sosialarbeidere og andre som ønsker en oversikt over sosialmedisinske problemstillinger i dag.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788205315327
Format
Product format
Innbundet
Utgiver
Vendor
Gyldendal akademisk
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2004