Sosialmedisin i teori og praksis

Innbundet / 2004 / Bokmål

Produktdetaljer

ISBN13
9788205315327
Publisert
2004
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Gyldendal akademisk
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Sider
442
Vekt
945 gr
Høyde
247 mm
Bredde
172 mm
Tykkelse
26 mm
Se alle

Sosialmedisin i teori og praksis

Innbundet / 2004 / Bokmål
Faget sosialmedisin handler om de sosiale årsaker til og de sosiale følger av sykdom, og omfatter dessuten velferds- og trygdeordningene. Et særlig ansvar har sosialmedisinen for å bedre helsen og helsetjenesten for vanskeligstilte grupper. Denne boken gir en innføring i aktuell sosialmedisinsk teori, kunnskap og praksis i Norge. Boken tar opp sosiale forhold av betydning for sykdom og helse og beskriver velferdssamfunnet i historisk og sosialpolitisk lys. I tillegg gir den en oversikt over de aktuelle velferdsordningene.Sosialmedisin i praksis blir omtalt med særlig vekt på helsepersonellets rolle. Det lovmessige grunnlaget for pasienters rettigheter og helsepersonells plikter belyses. Egne kapitler diskuterer sosialmedisinske behov i utvalgte grupper samt forebyggende sosialmedisinsk arbeid.Bokens siste del tar opp sosialmedisinske utfordringer knyttet til fordeling av helse og velferdsgoder nasjonalt så vel som globalt. Herdiskuteres også nye lege- og pasientroller og grensene for folkehelsearbeidet. Den primære målgruppen er medisinstudenter, men boken vil væreaktuell også ved høyskoleutdanninger innen helse- og sosialfagene. Videre vil boken være av interesse for helse- og sosialarbeidere og andre som ønsker en oversikt over sosialmedisinske problemstillinger i dag.
Les mer
Boka gir ei innføring i aktuell sosialmedisinsk teori, kunnskap og praksis i Norge. Den tar opp sosiale forhold av betydning for sykdom og helse, og beskriver velferdssamfunnet i historisk og sosialpolitisk lys. Boka gir også ei oversikt over velferdsordningene, ser på helsepersonellets rolle, og tar opp utfordringer knytta til fordeling av helse og velferdsgoder, både nasjonalt og globalt. Har stikkordregister. Bokas primære målgruppe er medisinstudenter, men den kan også være aktuell for andre utdanninger innen helse- og sosialfagene.
Les mer
Nettpris:
585,-
480,-
Ikke i salg

Produktdetaljer

ISBN13
9788205315327
Publisert
2004
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Gyldendal akademisk
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Sider
442
Vekt
945 gr
Høyde
247 mm
Bredde
172 mm
Tykkelse
26 mm
Se alle
Redaktør
Se alle Se alle Se alle Se alle