Sosialmedisin

Heftet / 2011 / Bokmål
729,-
598,-
På lager, sendes nå

Produktbeskrivelse

Sosialmedisin gir en innføring i aktuell sosialmedisinsk teori, kunnskap og praksis. Boken tar opp sosiale forhold av betydning for sykdom og helse i Norge og globalt. Helse- og velferdssystemene i Norge beskrives med særlig vekt på svakstilte grupper. Legers og annet helsepersonells rolle i praktisk sosialmedisinsk arbeid er viet særskilt oppmerksomhet. Boken belyser det lovmessige grunnlaget for pasienters rettigheter, helsepersonells plikter og legers samfunnsrettede oppgaver. Egne kapitler diskuterer sosialmedisinske behov i utvalgte grupper, som funksjonshemmede, innvandrere og barn og unge. Den nye utgaven er ajourført, forkortet og grundig revidert for å dekke aktuelle sosialmedisinske temaer.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788205399150
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Gyldendal akademisk
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2011