Sosio til programfaget sosiologi og sosialantropologi er skrevet til ny læreplan i faget og fagfornyelsen (LK20). Sosio får fram at fagene sosiologi og sosialantropologi har mye til felles, samtidig som fagenes egenart og metodebruk blir presentert. Læreverket har gode, nyutviklede digitale ressurser for lærere og elever, og man kan velge mellom analog og digital lærebok. Samfunnsvitenskapelig metoder og kildebruk Sosio er oppdatert på nyere forskning og gir elevene innblikk i ulike forskningsfelt og aktuell debatt. Kildebruk, metode og skriving som er relevant for elevenes arbeid med faget får tydelig plass. Sosialisering og medborgerskap Sosio tar for seg sosiale roller og sosialisering som en livslang prosess, der kommunikasjon, ny teknologi og medier virker inn. Sosialt avvik, utenforskap og kriminalitet er temaet for et eget kapittel. Kulturforståelse og interkulturell kompetanse Sosio bidrar til interkulturell kompetanse gjennom forståelse for sosiale og kulturelle prosesser og mangfold og variasjon i kulturer og samfunnsliv. I Sosio møter elevene eksempler på ulike kulturer i endring. Sosial ulikhet, fordeling og produksjon Temaer som arbeid, fordeling av goder, sosial ulikhet og makt, produksjon og bærekraftig utvikling er bredt dekket i Sosio. Formidling av fagstoff og systematisk struktur Sosio gir oversikt, er ryddig og har leservennlige sider. Læreverket er systematisk strukturert etter kjerneelementene i læreplanen. Fagteksten og framstillingen er lettfattelig og presis. Oppgavene i boka er engasjerende og oppmuntrer til refleksjon og diskusjon. I nettressursene får lærere og elever gode digitale undervisningsopplegg og læringsstier som aktualiserer fagstoffet og gir mulighet til fordypning. Forfatterne er engasjerte fagpersoner med bred og allsidig formidlingserfaring. Erik Dehle er lektor med lang undervisningserfaring i faget, Anders Mølster Galaasen er sosiolog og Ola Gunhildrud Berta er sosialantropolog.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788202695651
Publisert
2021
Utgave
2. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm
Vekt
787 gr
Høyde
260 mm
Bredde
190 mm
Tykkelse
17 mm
Språk
Product language
Nynorsk
Format
Product format
Heftet
Antall sider
304