Språk og samfunn i endring ein studie av tilhøvet mellom lokal identitet og talemålsutvikling

Heftet / 2010 / Nynorsk

Produktdetaljer

ISBN13
9788270995639
Publisert
2010
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Novus
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Nynorsk
Format
Product format
Heftet
Sider
261
Se alle

Språk og samfunn i endring ein studie av tilhøvet mellom lokal identitet og talemålsutvikling

Heftet / 2010 / Nynorsk
Denne boka handlar om tilhøvet mellom språk og samfunn. By og land og samvariasjonen mellom språkbruk og lokal identitet står sentralt i denne studien. Forfattaren gjennomgår i første del av boka sentrale problemstillingar innafor norsk og nordisk sosiolingvistikk og viser korleis det sosiolingvistiske teorigrunnlaget har endra seg frå 1970-talet og fram til i dag. I den andre delen av boka blir det gjort greie for ei empirisk gransking av talemålet til 41 ungdommar i Kvinesdal. Til slutt prøver forfattaren å finne ut kva for påverknadsfaktorar som gjer seg gjeldande i, og er avgjerande for talemålsutviklinga på Agder. Med litteraturliste.
Les mer
Nettpris:
260,-
221,-
Levering 2-12 dager

Produktdetaljer

ISBN13
9788270995639
Publisert
2010
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Novus
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Nynorsk
Format
Product format
Heftet
Sider
261
Se alle