Språkmøte innføring i sosiolingvistikk

Heftet / 2003 / Bokmål
345,-
300,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Dette er den første norskspråklege innføringsboka i sosiolingvistikk, eit fag som etter kvart har fått stor merksemd innanfor nordiskstudiet. I tillegg er boka aktuell for studentar i lingvistikk, norsk i lærarutdanninga, kommunikasjonsfag og migrasjonspedagogikk. Framstillinga drøftar ulike former for språkleg variasjon og viser korleis ein har valt å forske på slike problemstillingar. Forfattarane presenterer ulike sosiolingvistiske teoriar og underbyggjer dei med norske eksempel og undersøkingar. Boka fungerer som ein innfallsport til dei meir komplekse tema i faget og stimulerer til spørsmål og funderingar omkring samband mellom språk og ulike samfunnstilhøve. Språkmøte er meint som undervisningsbok, men stoffet er presentert på ein slik måte at det også ligg godt til rette for ein god del sjølvstudium. I tilknyting til kvart kapittel er det laga spørsmål til repetisjon av sentrale tema og til vidare refleksjon og eigenaktivitet. I tillegg finst det forslag til faglitteratur for dei som ønskjer å gå djupare inn i sosiolingvistiske problemstillingar.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788202198206
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2003