Stortingsvalget 2021

Har vi lov å klage på høy skatt, urimelige bomavgifter eller mangelfullt kollektivtilbud dersom vi ikke engang har stemt på hvilke representanter vi vil skal ta avgjørelsene i disse sakene for oss? Din stemme teller!

Demokratiet gir oss muligheter til å påvirke, -ønsker du å gjøre det?