Strategi en innføring

Heftet / 2010 / Bokmål
459,-
386,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Strategi er viktig for enhver virksomhet, enten man driver kommersielt eller ikke. Denne boken gir en grunnleggende forståelse for strategifaget både på teoretisk og praktisk nivå. Den gir et rammeverk for å utvikle virksomhetens strategi og viser flere måter å angripe strategiarbeidet i organisasjoner på. Boken presenterer den klassiske strategiprosessen fra utforming av visjon, forretningsidé og mål, via ekstern og intern analyse, til valg av strategi, iverksettelse og evaluering av ytelse. Den viser også sammenhengen mellom strategi og organisasjon. I tillegg vier forfatterne et helt kapittel til nyere grep innen strategi som bedre passer virksomheter i omgivelser som er i konstant endring, og viser at strategi er et dynamisk fag. Her gjennomgås viktige strategiske spørsmål for dagens bedrifter, for eksempel teknologi, innovasjon, bærekraft og samfunnsansvar. Denne boken introduserer flere områder innenfor strategifaget for leseren. Den kan derfor leses både som en grundig introduksjon til emnet og som inspirasjon til fordypende strategistudier med utgangspunnkt i bokens omfattende referanseverk. Boken retter seg til ledere som ønsker en faglig oppdatering, og til studenter som skal ha en grunnleggende introduksjon til strategifaget. Göran Roos er daglig leder av konsulentselskapet Intellectual Capital Services i London. Han er styreleder i det finske tekniske forskningsinstituttets (VTT) internasjonale virksomhet, medlem i den finske meieribedriften Valios vitenskapelige råd og strategisk rådgiver for bedrifter i de fleste OECD-land. Roos har akademiske posisjoner ved britiske og finske universiteter og sitter i redaksjonsrådet i flere internasjonale akademiske tidskrifter. Roos ble nylig utnevnt til Thinker in Residence i Adelaide, Australia. Georg von Krogh er professor ved det tekniske og naturvitenskapelige universitetet ETH i Zurich, hvor han også innehar posisjonen som Chair of Strategic Management and Innovation og leder ETHs Department of Management...
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788245009743
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Fagbokforl.
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2010