Styring av kompleksitet rettslige former av statlig rammestyring og desentralisert statsforvaltning

Heftet / 1996 / Bokmål

Produktdetaljer

ISBN13
9788276742008
Publisert
1996
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforl.
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Sider
587
Vekt
1151 gr
Se alle

Styring av kompleksitet rettslige former av statlig rammestyring og desentralisert statsforvaltning

Heftet / 1996 / Bokmål
Staten og den offentlige forvaltning er i omfattende endring. Den offentlige forvaltningen utfordres kvalitativt av at den er pålagt ansvaret for flere og mer spesialiserte oppgaver, av et høyt ambisjonsnivå, av økende effektivitetskrav og av krav om tilpasning til internasjonalisering. Dette har ført til viktige omorganiseringsprosesser innad i forvaltningen og i en økende bruk av selvstendige organisasjonsformer som statsaksjeselskaper, statsforetak og stiftelser. Mange offentlige organer har fått en økende faktisk og rettslig selvstendighet. Mange spørsmål om offentlig styring, ansvar og legitimitet må vurderes på nytt. Det er komplekse prosesser som skal reguleres, og til dels motstridende hensyn som skal ivaretas. Denne boken gir en oversikt over de rettslige omorganiseringsprosessene i offentlig forvaltning fra 1985 og fram til i dag, og over de alternative rettslige organisasjonsformene som i dag brukes i og i tilknytning til forvaltningen. I boken brukes begrepene rettsstat, forvaltningsstat og nettverksstat for å karakterisere sider ved den utviklingen som den norske staten og den offentlige forvaltningen har vært gjennom. De reflekterer både den interne organiseringen og forholdet til de omgivelsene som skal reguleres. For å kunne håndtere kompleksiteten i de problemer som skal løses i de moderne samfunn, er det behov for å se de ulike styringsformene i sammenheng: offentlig sentral og lokal styring, faglig basert styring, brukermedvirkning og ulike former for markedsorganisering. Det argumenteres i boken for at de rettslige organisatoriske endringene i staten må forstås i en bredere samfunnsmessig og kontekstuell sammenheng. Boken introduserer også den rettssosiologiske tenkemåten til de tyske jurister og sosiologer Niklas Luhmann og Gunther Teubner. De har begge argumentert for at den moderne retten både må forstås som bestående av selvstendige rettslige systemer og som deler av sosiale og komplekse sammenhenger. Inger-Johanne Sand, dr.juris., er ...
Les mer
Boken gir en oversikt over de rettslige omorganiseringsprosessene i offentlig forvaltning fra 1985 til 1996, og over de alternative rettslige organisasjonsformene som brukes i og i tilknytning til forvaltningen. Har litteraturliste, dokumentliste og stikkordregister.
Les mer
Nettpris:
695,-
591,-
Ikke i salg

Produktdetaljer

ISBN13
9788276742008
Publisert
1996
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforl.
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Sider
587
Vekt
1151 gr
Se alle