Sykepleie i kommunehelsetjenesten helsesøstertjeneste og hjemmesykepleie

Heftet / 2016 / Flerspråklig
425,-
357,-
På lager, sendes nå

Produktbeskrivelse

I Norge har kommunale helse- og omsorgstjenester en 150 år lang historie, som startet med menighetssøstrenes ideelle arbeid, og som i dag utgjør et tyngdepunkt i helsevesenet vårt. Kommunene skal sørge for at både friske og syke blir ivaretatt, og har ansvar for forebygging og helsefremming, pleie, omsorg og behandling. Sykepleiere har sentrale roller i dette arbeidet. I denne antologien beskrives de to store sykepleietjenestene utenfor institusjon; helsesøstre og hjemmesykepleiere. Foruten historiske og samtidige beskrivelser av disse sykepleietjenestene presenteres og diskuteres sentrale begreper og fenomener fra pasienters, pårørendes, helsepersonells og studenters perspektiv. Boken har en bred tilnærming og vil være nyttig for både bachelorstudenter, studenter i videreutdanning, masterstudenter, høyskolelektorer og forskere. Redaktører: Kari Glavin, ph.d., sykepleier, helsesøster og professor Edith Roth Gjevjon, ph.d., hjelpepleier, sykepleier og førsteamanuensis Her kan du lese et utdrag fra boken og se innholdsfortegnelsen.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788245020144
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Språk
Product language
Flerspråklig
Publisert
2016