Denne boken omhandler taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet i helse- og sosialsektoren, herunder barnevernet og trygden. Denne boken omhandler taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet i helse- og sosialsektoren, herunder barnevernet og trygden. Familievernets og apotekenes taushetsplikt er også behandlet. Videre er behandling av opplysninger i henhold til personopplysningsloven og helseregisterloven et tema. Boken retter oppmerksomheten mot muligheter for og begrensninger i kommunikasjon og samarbeid innen og mellom ulike instanser.Grunnleggende forvaltningsmessige prinsipper, hvis formål er å fremme rettssikkerhet, er tatt med som innfallsport til problemområdet taushetsplikt og personvern. Ett av disse prinsippene er offentlighetsprinsippet som innebærer innsyn og kontroll med forvaltningen. 3. utgave er ajourført ut fra ny helsepersonellov, ny personopplysningslov og ny helseregisterlov. Andre endringer i regelverket er også innarbeidet.
Les mer
Taushetsplikt i helse- og sosialsektoren verner om private interesser og er tuftet på behov for personvern. Begrunnelsen er ønsket om beskyttelse av enkeltindividets private sfære. Boken tar for seg det regelverket som regulerer kommunikasjonen i helse- og sosialsektoren, herunder barnevernet, familievernet og apotekene. I tillegg er edb-personells forhold til taushetsplikten behandlet. Har litteraturliste, stikkordregister og register over lover, forskrifter og dommer.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788205314986
Publisert
2003
Utgave
3. utgave
Utgiver
Vendor
Gyldendal akademisk
Vekt
485 gr
Høyde
241 mm
Bredde
171 mm
Tykkelse
16 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
252

Forfatter