HAV

Havet dekker ca. 70% av jordens overflate, det er fantastisk og livsviktig. Alt liv startet i havet! Uten havet fungerer ikke livet på jorda. Men overfiske, plastavfall og klimaendringer forstyrrer balansen og truer livet i havet.

Forskningsdagene om hav

Det er nok derfor ikke uten grunn at teamet for forskningsdagene i år er HAV. Forskningsdagene er en landsdekkende festival med små og store arrangementer over hele landet som foregår hver høst. Målet med denne festivalen er å formidle et tema til folk flest. Det er ikke tvil om at havet har fått et viktig fokus de siste årene og det er ikke uten grunn! Havet er en viktig ressurs for oss, både når det gjelder naturens dyreliv, miljø, mat og medisiner. Livet på jorda er helt avhengig av havet. Intet hav, intet liv, rett og slett.

Havets viktige funksjon

Havet styrer været og holder planetens temperatur i balanse. Det fordeler varmen over hele kloden og nesten alt regnet som faller kommer fra havet. Havet er hjem til et utrolig mangfold av liv og er verdens største leveområde. I tillegg kommer en stor del av maten vår fra havet, og i dag er sjømat en viktig næringskilde for tre milliarder mennesker. Havet settes under stadig større press til tross for at det har en helt avgjørende rolle for alle menneskers liv.

Slik bør vi jobbe videre

Vi i Norge er veldig glade i havet og det har alltid vært en viktig ressurs for landet og økonomien vår. Derfor er det kanskje ikke så overraskende at norske forskere er blant de beste i verden på hav. Havet kommer til å fortsette å være en viktig ressurs og det blir stadig viktigere at vi tar godt vare på det og økosystemet som lever der.

Vi må ta bedre vare på vår viktigste ressurs som har så stor betydning for klimaendringene, mat- og energiproduksjon, og transport. Vi må kunne utnytte disse ressursene på en mer bærekraftig måte.

Årets tema sammenfaller også fint med FNs havforskningstiår som varer fra 2021 til 2030. Målet er å øke kunnskapene om havene og bidra til at vi når FNs bærekraftsmål på en global basis.

 - Vi tolker temaet hav bredt, og her finnes det mye god forskning vi kan løfte fram! Tenk bare på rene hav uten forurensing, bærekraftig forvaltning av hav og kystområder, artene og økosystemene i havet, trygg og sunn sjømat, stoffer fra havet i nye medisiner, havet i geopolitisk betydning, og for rekreasjon. Vi kan også ta opp for eksempel havbruk, fiske og fangst, energi, skipsfart, turisme, havet i kunsten, litteraturen og historien, og at havet gir nye oppdagelser som kan brukes på nye måter, sier festivalsjef Sidsel Flock Bachmann i et intervju for Forskningsdagene.

 

Her er det mye å lære og utforske med andre ord! Vil du lese mer om Forskningsdagene kan du gjøre det her. Eller du kan lese mer om FNs havforskningstiår her.

RELEVANTE TITLER