Tvangsfullbyrdelsesloven bind I

Digital bok / 2008 / Bokmål

Produktdetaljer

ISBN13
9788215010298
Publisert
2008
Utgave
4. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Digital bok
Vekt
1016 gr
Høyde
220 mm
Bredde
165 mm
Tykkelse
39 mm
Se alle

Tvangsfullbyrdelsesloven bind I

Digital bok / 2008 / Bokmål
Den som har et krav som ikke oppfylles frivillig, kan ikke uten videre ta seg til rette. Man må påkalle myndighetenes hjelp. Det er tvangsfullbyrdelsesloven av 1992 som angir reglene om hvordan man skal gå frem for å få gjennomført det man har dom eller annet tvangsgrunnlag for. Opprinnelig omhandlet loven både den egentlige tvangsfullbyrdelse og reglene om midlertidig sikring. Reglene om midlertidig sikring er flyttet til tvisteloven, men bestemmelsene er likevel fortsatt kommentert i denne boken. Første utgave av denne kommentarutgaven kom i 1992, andreutgaven kom i 1995, og den tredje i 2002. På bakgrunn av senere års endringer, ikke minst de omfattende endringer som følge av at tvistemålsloven fra 1 januar 2008 avløses av tvisteloven, og en omfattende rettspraksis, særlig fra Høyesteretts side, har det nå vært behov for en ny kritisk revisjon. Siktemålet er fortsatt at kommentarene skal være en veileder for alle de ulike brukere, i og utenfor juristenes krets, som til stadighet eller mer sporadisk anvender loven. Denne boken utgis også digitalt. At kommentarutgaven publiseres digitalt innebærer at du får unike søke- og oppslagsfunksjoner og løpende ajourføring. I tillegg gir aktive lenker direkte tilgang til kildene hos Lovdata Online. For mer informasjon og gratis prøvetilgang, se www.kommentarutgaver.no. Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.
Les mer
Bind I og II gir en kommentert fremstilling av Tvangsfullbyrdelsesloven, og har som siktemål at kommentarene skal være en veileder for alle de ulike brukerne, i og utenfor juristenes krets som anvender loven.
Les mer
1 online (nettilkoblet) ressurs
Nettpris:
679,-
577,-
Ikke i salg

Produktdetaljer

ISBN13
9788215010298
Publisert
2008
Utgave
4. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Digital bok
Vekt
1016 gr
Høyde
220 mm
Bredde
165 mm
Tykkelse
39 mm
Se alle